VERSENYSZABÁLYOK

Olvassa el részletesen a versenyszabályokat amelyek a Day Night Instagram és Facebook fiókjain zajlanak.

 1. Alapvető információk

1.1 A verseny szervezői a H&G Times s.r.o. társaság, amelynek székhelye Pod vinicou 417/45, 97217, Kanianka, Slovensko, azonosító: 50121693, HÉA-azonosító: SK2120178566 (a továbbiakban csak „ szervező “ vagy csak mint „Day Night“). Elérhetőség: info@daynight.hu

1.2 A versenyek folyamatosan zajlanak a Facebookon:https://www.facebook.com/daynighthu és az instagramon https://www.instagram.com/daynighthu

1.3 Az adott verseny dátuma az adott verseny Post-ban van megadva.

1.4 A versenyt az Instagram nem szponzorálja, nem hagyja jóvá, illetve nem kezeli, és nincs kapcsolatban vele.

 1. Versenyzők

2.1 A versenyen mindenki részt vehet, aki 18 éves és aktív profillal rendelkezik a Facebookon vagy az Instagramon, és teljesíti a verseny az adott bejegyzésben (Post) megadott feltételeit.

 1. A verseny szabályai

3.1   Minden versenyző több hozzászólást írhat a verseny Post-hoz, ha mindig más személyt címkéz meg.

3.2 A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a versenyből azokat a hozzászólásokat, amelyek:

 • nyilvánvalóan semmi közük nincs a versenyhez,
 • vulgáritásokat vagy más kifejezéseket tartalmaznak, amelyek ellentétesek az általánosan elfogadott társadalmi erkölccsel és etikával
 • fenyegetéseket vagy más hasonló szóbeli támadásokat tartalmaznak, beleértve a hamis információkat egy másik személyről,
 • szexuális, faji, bőrszín, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzetiség vagy etnikai csoport alapján gyűlöletkeltésre ösztönöznek
 • addiktív anyagok reklámozását vagy azok használatát részletezik,
 • veszélyeztethetik a kiskorúak fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődését,
 • erkölcstelen magatartásra vagy olyan cselekedetekre késztet más személyeket, amelyek ellentétesek a Szlovák Köztársaságban hatályos általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal,
 • ellentétesek ezekkel a szabályokkal vagy az általánosan kötelező érvényü jogszabályokkal a Szlovák Köztársaságban,
 • a szervező ezeket értékeli a megjelenítés előtt.

3.3 A verseny nyerteseit a sorsolás útján határozzák meg a versenyen részt vevő összes versenyző közül.

 1. A nyertesek kihirdetése és a nyermények átadása

4.1 A győztes a versenyben meghatározott Day Night fogászati termékek csomagját nyeri meg.

4.2 A Szervező a nyertest annak  adatainak közzétételével jelenti be az Instagram oldal történeteiben https://www.instagram.com/daynighthu vagy a https://www.facebook.com/daynighthu oldalon, és ezzel egyidejűleg személyes üzenetben lép kapcsolatba vele. Harmadik fél által vezetett verseny esetén a verseny kihirdetésére az adott személy profilján kerül sor.

4.3 A győztes nem jogosult a nyereményt másnak átadni, ez azonban nem korlátozza a nyeremény adományozásának jogát, miután megkapta.

4.4 A nyereményt a Szlovák Postán keresztül kézbesítik.

 1. A verseny egyéb feltételei

5.1 A versenyzők nem jogosultak pénzzé tenni a nyereményüket, vagy pénzt kérni nyereményként

5.2 A szervező véglegesen dönt a panaszokról vagy kifogásokról. A szervező fenntartja a jogot a verseny lerövidítésére, elhalasztására, megszakítására vagy megszüntetésére, vagy a szabályainak egyoldalú megváltoztatására és kiegészítésére a teljes időtartamra, ellentételezés nélkül, a változás bejelentésével a www.daynight.hu weboldalon, amennyiben érvényesek és teljesek a szabályok.

5.3 A Szervezőnek jogában áll ellenőrizni a versenyen való részvétel összes feltételeit, és vita esetén felmérni és végleges döntést hozni a versenyhez kapcsolódó bármely kérdésben. A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a versenyzőt a versenyből, vagy ne nyújtsa át a nyereményt a versenyzőnek a versenyszabályok megsértése esetén.

 1. A versenyző nyilatkozata és hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához

6.1 A versenyen való részvétellel a versenyző önként megadja a szervezőnek (a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelő üzemeltetőnek) hozzájárulását a verseny során a szervezőnek átadott személyes adatok feldolgozásához, valamint a versenyre való belépés céljából annak értékelésére és a nyeremény átadására.

A versenyzőnek joga van az adatkezelőtől hozzáférést kérni az érintett személyes adataihoz, a személyes adatok helyesbítéséhez, a személyes adatok feldolgozásának korlátozásának jogához, a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz és a személyes adatok továbbításának jogához.

6.2. Az Üzemeltető a nyertes személyes adatait a nyeremény kiszállításához szükséges mértékben és ideig megőrzi, legfeljebb 2 hónapig.

6.3 Az Üzemeltető személyes adatokat közöl a közvetítőkkel, akiknek meg kell bíznil Instagram vagy Facebook oldalának kezelésével.

6.4 A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás önkéntes. A hozzájárulás visszavonása a verseny során a szervezőnek történő kézbesítéskor lép érvénybe, és a versenyző kizárása a versenyből.

 1. A szabályok érvényessége

7.1 Ezek a szabályok 2020. 01. 01-jétől érvényesek, azaz a verseny megkezdésének napjától.

Kaniankában, 2020. 01. 01